Zebra - ZXP7

Kategorija: Printeri ID kartica

Najnovija Zebrina tehnologija štampe kartica, štampačima ZXP serije 7 omogućuje štampu kartica velikog obima i visoke kvalitete. 

Pored brzine i pouzdanosti, ovi štampači kupcima nude i iznimnu vrijednost time što smanjuju ukupne troškove vlasništva. Neovisno o protoku vremena, njihova štampa kartica uvijek oštra i jasna, a kontrola boje precizna.

Namjena

 • Namjene velikog i srednjeg obima
 • Sigurnosne identifikacijske kartice i kartice za kontrolu pristupa
 • Kartice za maloprodaju i hotelijerstvo
 • Obrazovanje
 • Izdavanje sigurnosnih kartica

Industrija

 • Usluge
 • Maloprodaja
 • Proizvodnja

Detaljne specifikacije

 • Rezolucija ispisa: 300 dpi (11,8 točaka/mm)
 • USB 2.0 i Ethernet 10/100 povezivost
 • Microsoft Certified Windows driveri
 • 10-50 mil samoprilagodivi punjač kartica
 • Spremnik za 200 kartica debljine 0,762 mm (30 mil)
 • Razdjelnik za 15 kartica debljine 0,762 mm (30 mil)
 • Izlazni spremnik za 100 kartica debljine 0,762 mm (30 mil)
 • Mogućnost ručnog punjenja karticama
 • 21-znakovni šestolinijski LCD displej za nadzor nad radnim procesom, s korisnički prilagodivim tipkama
 • Sigurnosni lokot Kensington®
 • Dvogodišnja garancija na štampač i glavu štampača

Dodatne značajke

 • Jednostrani i dvostrani laminator
 • Mogućnost zaključavanja kućišta i punjača kartica
 • Program produžene garancije na proizvode

Mogućnosti kodiranja

 • Enkoder magnetske trake visoke i niske koercitivnosti
 • Kombinacija MIFARE® ISO 14443 A & B beskontaktnog i ISO 7816 kontaktnog enkodera
 • ISO 7816 Smart Card Contact Station za vanjske kontaktne enkodere

Specifikacije ispisa i laminiranja

 • Color dye sublimacija ili jednobojan termalni transfer ispis
 • Jednostrani i dvostrani ispis
 • Ispis od ruba do ruba na standardnim medijima CR-80
 • Mogućnost istovremenog ispisa, kodiranja i laminiranja
 • Jednoprolazno jednostrano i dvostrano laminiranje s punom iskoristivošću
 • 1375 kartica/sat jednobojni jednostrani ispis ili 555 kartica/sat dvostrani ispis
 • 300 kartica/sat jednostrani ispis u boji (YMCKO)
 • 225 kartica/sat dvostrani ispis u boji (YMCKO)
 • 270 kartica/sat jednostrani ispis u boji (YMCK) s laminiranjem
 • 200 kartica/sat dvostrani ispis u boji (YMCKK) s laminiranjem

Specifikacije potrošnog materijala

Ribon True Colours® ix Series™:

 • YMCKO: 250 ili 750 slika po roli
 • YMCKOK: 250 ili 750 slika po roli
 • YMCUvK: 750 slika po roli
 • Jednobojan crni: 2500 ili 5000 slika po roli
 • Jednobojan bijeli: 2500 slika po roli

Radne karakteristike

 • Radna temperatura: od 15° C (59° F) do 35° C (95° F)
 • Skladišna temperatura: od -5° C (23° F) do 70° C (158° F)
 • Otpornost na vlagu pri radu: od 20% do 80% nekondenzirane relativne vlažnosti
 • Otpornost na vlagu kod uskladištenja: od 10% do 90% nekondenzirane relativne vlažnosti

Fizičke karakteristike

 • Širina: 306 mm (12 inča)
 • Visina: 699 mm (27,5 inča)
 • Visina s laminatorom: 964 mm (38 inča)
 • Dubina: 277 mm (10,9 inča)
 • Težina: 12,2 kg (26,9 lbs)
 • Težina s laminatorom: 17,9 kg (39,5 lbs)

Brošure i podrška

Kategorija: Printeri ID kartica