Armorovi riboni - Resin/Smola

Kategorija: Riboni/folije

Za ispis etiketa koje se koriste u uvjetima oscilacije temperature i vlage  tu je ribon na bazi smole: AXR.

Armorovi riboni na bazi smole su visokotehnološki proizvodi namijenjeni štampi etiketa napravljenih od sintetičkih materijala kao što su PE, PP i PET. Sintetičke etikete štampane pomoću ribona AXR otporne su na razmazivanje, visoke temperature te vlažne uvjete u kojima se koriste.

Kategorija: Riboni/folije